Sekcje

Jarosław – Honbu-Dojo

Radymno – San-Dojo

Przemyśl – Ni-Dojo

Rzeszów – Raimei

Pawłosiów

Szebnie