Czytaj też:
- Kalendarz AZCA
- Wiosenne Seminarium AZCA
- Zaowdy CA w formach kata
- IX Ogólnopolskie Zawody CA i JJ
- Turniej Ligi Combat Aikido
- Otwarty Puchar Polski
- Seminarium Seimeido

  Gdzie można ćwiczyć

  Sport

  Treningi

  Członkowstwo
  i współpraca AZCA

 

  

     

 


  Kontakt
AZCA, Honbu Dojo
ul. Sikorskiego 5
37-500 Jarosław
tel. 601 523 999
   Aktualizacja

 

20 luty 2015 r.
 

   Combat Aikido

Treningi w Jarosławiu zostaną wznowione we wtorek, 6.10

Kompletny i skuteczny system samoobrony dla każdego niezależnie od wieku!

wstępniak - czyli opis działalności i historia w skrócie

Combat (ang) dosłownie oznacza walkę. W połączeniu z danym stylem sztuk walki, pojęcia tego używa się do określenia technik, taktyki, sposobu reakcji w sytuacjach zagrożenia, walki sportowej, samoobrony i systemu walki, który można szybko opanować. (przykł. Combat Karate, Combat Kalaki, Combat Ju-Jitsu, Combat Tai-Chi itd.). Bardzo często wiąże się to z uzupełnieniem danego stylu o techniki adekwatne do współczesnych zagrożeń (np. broń krótka) oraz o elementy lokalnych systemów walki (np. Combat Aikido na Filipinach czy Combat Hapkido w Korei). Tak powiedział sam twórca aikido O’Sensei Morihei Ueshiba:

Techniki w Aikido podlegają ciągłym zmianom; każde spotkanie jest wyjątkowe, a właściwa reakcja powinna pojawiać się w naturalny sposób. Dzisiejsze techniki będą już jutro nieaktualne. Nie daj się zwieść przyjmowanym przez wyzwanie formom ani pozorom.

Mimo, że termin Combat jest w Polsce kojarzony przede wszystkim ze środowiskiem służb mundurowych także dla trenerów sztuk i sportów walki stosujących to określenie, cele są bardzo podobne czyli nauka realnej samoobrony.  Aikido dysponuje ogromnym potencjałem jeśli chodzi o sztukę walki i samoobronę. Poprzez odpowiedni, wszechstronny także sportowy trening, możliwe jest szybsze opanowanie technik walki i wykorzystywanie aikido w samoobronie. Taki jest sens istnienia Combat Aikido i wynikające stąd różnice względem innych szkół aikido.
   Oprócz aikido w klubach Szkoły AZCA nauczane jest także karate, ju-jitsu, krav maga ( główny instruktor posiada licencję egzaminatora karate i ju-jitsu ), których techniki niezbędne są do nauki realnej samoobrony. Program zajęć w klubach jest tak opracowany aby łączyć techniki ćwiczonych stylów w jednolity system, który uczy jednakowych reakcji przy dowolnych atakach i w różnych sytuacjach.
   W ostatnim czasie zakończone zostały prace nad regułami walki sportowej według zasad aikido. Od 2007 roku AZCA jest organizatorem zawodów sportowych, na których rozgrywane są potyczki w formule Combat Aikido gdzie oceniane są umiejętności wykorzystania siły ataku, tempa, pracy ciała itp., perfekcyjne stosowanie technik i kontrtechnik w walce. Od uczestnika zawodów wymagana jest wszechstronność i umiejętności techniczne.

Historia Szkoły

1990 -

1994 -
1996 -
1996 -2002 -
2003 -
2005 -2006 -
2007 -

2008 -

2009 -

2012 -
2013 -

Powstaje sekcja aikido w Jarosławiu ( jest filią klubu rzeszowskiego ), klub związany jest z Polską Unią Aikido
Zajęcia w sekcji prowadzi Wiesław Pikor (obecny prezes i gł. instruktor AZCA
Powstaje dziecięca sekcja aikido w Jarosławiu
Założone zostaje Autonomiczne Zrzeszenie Aikido w ramach, którego (obok ośrodków aikido z Lublina, Tarnobrzega i Łomży) działa klub z Jarosławia. Na treningach oprócz aikido nauczane są techniki Combat Ju-Jitsu. AZA była organizacją stylową Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki z siedzibą w Warszawie.
Zmieniona zostaje nazwa klubu na Combat Aikido Jarosław
Rozpoczyna działalność klub CA w Przemyślu
Z inicjatywy ćwiczących w jarosławskim klubie zostaje założone Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido. Od tej daty Szkoła działa w ramach Polskiej Federacji Sztuk Walki i Sportów Obronnych z siedzibą w Zarzeczu k/Żywca.
Powstaje klub CA Pruchnik - zajęcia prowadzi Sylwester Potoczny
Paweł Winczewski i Tadeusz Rybka powołują do życia Chikara Dojo - klub CA w Roźwienicy
Klub Aikido Raimei w Rzeszowie, prowadzony przez Rafała Habila otrzymuje licencję AZCA
Dzięki zaangażowaniu Sylwestra Potocznego powstają kolejne kluby CA w Przeworsku i Kańczudze
Rozpoczyna działalność klub CA w Szebebniach. Klub jest filią Raimei Rzeszów.
Po spełnieniu regulaminowych wymagań w szeregi Zrzeszenia zostaje przyjęty Fight Club Sanok - szef klubu Przemysław Piwowarski

AZCA skupia obecnie 9 klubów, dysponuje bardzo dobrze wyszkoloną kadrą ( łącznie 12 osób posiadających wysokie stopnie mistrzowskie i przygotowanie instruktorskie ) - główny instruktor posiada stopnie: 5 dan aikido/combat aikido 4 dan ju-jitsu i 1 dan karate oraz 1 dan Krav Maga
   Główne cele działalności stowarzyszenia AZCA to:
Propagowanie aikido jako sztuki walki oraz umiejętności wykorzystania technik aikido w sytuacjach zagrożenia, popularyzowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz profilaktyka w zakresie przeciwdziałania wadom postawy u dzieci.
   Propagujemy zdrowy i aktywny styl życia. Spotkania ćwiczących nie ograniczają się do zajęć na macie. Dla chętnych organizowane są również obozy, rajdy, spływy kajakowe itp.