O Combat Aikido

Combat (ang) dosłownie oznacza walkę. W połączeniu z danym stylem sztuk walki, pojęcia tego używa się do określenia technik, taktyki, sposobu reakcji w sytuacjach zagrożenia, walki sportowej, samoobrony i systemu walki, który można szybko opanować. (przykł. Combat Karate, Combat Kalaki, Combat Ju-Jitsu, Combat Tai-Chi itd.). Bardzo często wiąże się to z uzupełnieniem danego stylu o techniki adekwatne do współczesnych zagrożeń (np. broń krótka) oraz o elementy lokalnych systemów walki (np. Combat Aikido na Filipinach czy Combat Hapkido w Korei). Tak powiedział sam twórca aikido O’Sensei Morihei Ueshiba:

Techniki w Aikido podlegają ciągłym zmianom; każde spotkanie jest wyjątkowe, a właściwa reakcja powinna pojawiać się w naturalny sposób. Dzisiejsze techniki będą już jutro nieaktualne. Nie daj się zwieść przyjmowanym przez wyzwanie formom ani pozorom.

Mimo, że termin Combat jest w Polsce kojarzony przede wszystkim ze środowiskiem służb mundurowych także dla trenerów sztuk i sportów walki stosujących to określenie, cele są bardzo podobne czyli nauka realnej samoobrony. Aikido dysponuje ogromnym potencjałem jeśli chodzi o sztukę walki i samoobronę. Poprzez odpowiedni, wszechstronny także sportowy trening, możliwe jest szybsze opanowanie technik walki i wykorzystywanie aikido w samoobronie. Taki jest sens istnienia Combat Aikido i wynikające stąd różnice względem innych szkół aikido.

Oprócz aikido w klubach Szkoły AZCA nauczane jest także karate, ju-jitsu, krav maga ( główny instruktor posiada licencję egzaminatora karate i ju-jitsu ), których techniki niezbędne są do nauki realnej samoobrony. Program zajęć w klubach jest tak opracowany aby łączyć techniki ćwiczonych stylów w jednolity system, który uczy jednakowych reakcji przy dowolnych atakach i w różnych sytuacjach.

W ostatnim czasie zakończone zostały prace nad regułami walki sportowej według zasad aikido. Od 2007 roku AZCA jest organizatorem zawodów sportowych, na których rozgrywane są potyczki w formule Combat Aikido gdzie oceniane są umiejętności wykorzystania siły ataku, tempa, pracy ciała itp., perfekcyjne stosowanie technik i kontrtechnik w walce. Od uczestnika zawodów wymagana jest wszechstronność i umiejętności techniczne.

Historia Szkoły

   Klub aikido w Jarosławiu powstał w 1990, był filią klubu z Rzeszowa związanego z Polską Unia Aikido. Od 1994 zajęcia w sekcji prowadzi Wiesław Pikor (obecny prezes i gł. instruktor AZCA). W 1996 – Założone zostaje Autonomiczne Zrzeszenie Aikido w ramach, którego (obok ośrodków aikido z Lublina, Tarnobrzega i Łomży) działa klub z Jarosławia. Na treningach oprócz aikido nauczane są techniki Combat Ju-Jitsu. AZA była organizacją stylową Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki z siedzibą w Warszawie. W 2002 roku zmieniona została nazwa klubu w Jarosławiu na Combat Aikido, rok później powstaje klub Combat Aikido w Przemyślu. W roku 2005 działalność zostaje założone Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido. Od tej daty Szkoła działa w ramach Polskiej Federacji Sztuk Walki i Sportów Obronnych z siedzibą w Zarzeczu k/Żywca. W tym czasie powstają ośrodki naszej szkoły m. in w Pruchniku, Roźwienicy, Kańczudze, Przeworsku, Rzeszowie, Szebniach itd. z różnym jednak powodzeniem.

Aktualnie styl szkoły można ćwiczyć w 7 klubach:

 1. Jarosław – Honbu Dojo
 2. Przemyśl – Ni-Dojo
 3. Radymno – San Dojo
 4. Rzeszów – Raimei
 5. Szebnie – filia Raimei
 6. Pawłosiów
 7. Pełkinie

AZCA dysponuje bardzo dobrze wyszkoloną kadrą ( łącznie 12 osób posiadających wysokie stopnie mistrzowskie i przygotowanie instruktorskie ) – główny instruktor posiada stopnie: 6 dan aikido/combat aikido 4 dan ju-jitsu i 1 dan karate oraz 1 dan Krav Maga

Główne cele działalności stowarzyszenia AZCA to:

 • Propagowanie aikido jako sztuki walki oraz umiejętności wykorzystania technik aikido w sytuacjach zagrożenia.
 • Popularyzowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz profilaktyka w zakresie przeciwdziałania wadom postawy u dzieci.
 • Propagujemy zdrowy i aktywny styl życia. Spotkania ćwiczących nie ograniczają się do zajęć na macie. Dla chętnych organizowane są również obozy, rajdy, spływy kajakowe itp.