Egzaminy i seminaria

Formularz rejestracyjny

Seminarium i Egzaminy
Zgłoszenie na obóz

Wymagania na stopień 10 KYU

Minimalny czas praktyki: 3 miesięce (treningi 2 – 3 x w tyg.)

Postawy i poruszanie się: hidari kamae i migi kamae
Pady; mae lub koho
Atemi : dowolne uderzenia
Techniki: dowolna technika – ikkyo lub kote-gaeshi i o-soto gari

Wymagania na stopień 9 KYU

Minimalny czas praktyki: 4 miesięce (treningi 2 – 3 x w tyg.)

Postawy i poruszanie się: hidari kamae i migi kamae, tsugi-ashi
Pady; mae i koho lub yoko
Ataki: dowolne uderzenia, dowolne kopnięcia
Techniki: ikkyo, kote-gaeshi, o-soto gari, irimi-nage
Ne-Waza: Kesa-gatame
Nana teki waza: obrona przed uderzeniem prostym – I forma

Wymagania na stopień 8 KYU (10 lat)

Minimalny czas praktyki: 4 miesięce (treningi 2 – 3 x w tyg.)

Pady; mae, koho, yoko
Atemi : dowolne uderzenia, dowolne kopnięcia – kombinacje
Techniki: ikkyo, kote-gaeshi, kata-tori-gokyo, ryo-kata-tori o-soto gari, ushiro-tori yoko irimi,
Ne-Waza: o-soto-gari Kesa-gatame, tate-gatame
Nana teki waza: obrona przed uderzeniem prostym – I forma (obrona i jedno atemi)

Wymagania na stopień 7 KYU

Minimalny czas praktyki: 4 miesięce (treningi 2 – 3 x w tyg.)

Pady jak na stopień 8 kyu
Atemi : kombinacja mae-geri, kizami i gyaku tsuki
Techniki: ikkyo, kote-gaeshi, kata-tori-gokyo, ryo-kata-tori o-soto gari, ushiro-tori yoko irimi, kata-tori gokyo, kata-tori gokyo
Ne-Waza: Kesa-gatame, tate-gatame
Nana teki waza: obrona przed uderzeniem prostym – I forma (obrona, atemi: uderzenie, kopnięcie)
JO SUBURI: TSUKI, SHOMEN-UCHI,

Wymagania na stopień 6 KYU

 1. Znajomość etykiety Dojo, liczebniki oraz podstawowe komendy i zwroty w języku japońskim
 2. Postawy / pozycje

HIDARI-KAMAE i MIGI-KAMAE
Postawa względem  przeciwnika: AI-HANMI i GYAKU-HANMI
MAAI – dystans

 • CHIKA-MA – krótki
 • MA – naturalny
 • TO-MA – długi
 1. Poruszanie się, obroty, zejścia z linii ataku

TAI-NO-SHINTAI

 • TSUGI-ASHI
 • AYUMI-ASHI

           TAI-SABAKI

 • TENKAN
 • IRIMI-TENKAN
 1. UKEMI WAZA

MAE-KAITEN-UKEMI ( w SUWARI i TACHI-WAZA )
YOKO-UKEMI
KOHO-UKEMI

 1. Formy ataku

KATATE-TORI
AI-HANMI-KATATE-TORI
KATA-TORI
RYOTE-TORI
KATA-TORI
USHIRO-TORI
KIZAMI I GYAKU TSUKI
MAE-GERI

 1. Atemi/shocker

– URAKEN
– KIZAMI, GYAKU TSUKI
– MEA GERI

 1. Techniki

           Uwalnianie się z uchwytów za ręce i techniki (rzuty i dźwignie):
KATATE-TORI

 • IKKYO OMOTE
 • KOKYU NAGE

           AI-HANMI-KATATE-TORI

 • IKKYO OMOTE
 • KOTE-GAESHI
 • UDE-GARAMI

           Uchwyty za kimono
           KATA-TORI

 • YOKO-IRIMI
 • GOKYO
 • O SOTO GARI
 • IRIMI NAGE

               USHIRO-TORI

 • YOKO-IRIMI

Techniki interwencyjne

 • KOTE-GAESHI
 1. Tanto-waza

zagrożenie nożem

KOTE GAESHI (1 FORMA NANA-TEKI)

 1. NE WAZA

KESA GATAME, TATE-GATAME, KATA JUJI JIME (skośna, dosiad, duszenie przedramieniem)

 1. JO

SUBURI: TSUKI, SHOMEN-UCHI, YOKOMEN-UCHI, KAESHI-UCHI

 1. NANA TEKI WAZA

ippome waza – pierwsza technika (soto-uke, uraken, gyaku tsuki, mawashi-geri)

Wymagania na stopień 5 KYU
Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 4 miesięcy (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 2 stażach, 1 turnieju ( obozie) organizowanych przez AZCA
Wiadomości z zakresu zasad aikido oraz wiedza na temat combat aikido AZCA

 1. Poruszanie się / obroty ciała

           TAI-NO-SHINTAI i TAI-SABAKI

 • kombinacje kroków
 • Uniki przed atakiem KATA-TORI z kontrolą ataku
 • kombinacje kroków
 • Uniki przed atakiem KATE-TORI z kontrolą
 • Uniki przed atakiem RYO-KATA-TORI
 1. UKEMI WAZA

USHIORO-KAITEN-UKEMI
ZENPO-KAITEN-UKEMI

 1. Formy ataku

RYO-KATA-TORI
SODE-TORI
KUBI-SHIME
USHIRO-KUBI-SHIME
MAWASHI-TSUKI kizami i gyaku
MAWAHI-GERI
Kombinacje uderzeń i kopnięć

 1. Atemi/shocker

– HIZA-GERI-MAE
– MAWASHI-GERI

 1. Techniki

           KATATE-TORI

 • YOKO-IRIMI
 • KOTE-GAESHI

           AI-HANMI-KATATE-TORI

 • IKKYO URA
 • NIKKYO
 • KOKYU-NAGE ( z zewn. kontrolą )
 • SHIHO-NAGE
 • KOTE-GAESHI URA, OMOTE
 • IRIMI-NAGE OMOTE

          
           RYOTE-TORI

 • TENCHI-NAGE
 • GOKYO

KATATE-RYOTE-TORI

 • IKKYO

           KATA-TORI

 • KOTE-GAESHI
 • KOKYU-NAGE
 • IRIMI-NAGE OMOTE
 • UDE-KIME-OSAE

           RYO-KATA-TORI

 • TENCHI-NAGE
 • GOSHI-GURUMA

           KUBI-SHIME

 • GOKYO

           USHIRO-TORI (ushiro-kakae-tori)

 • O GOSHI
 • TAI-OTOSHI

           SHOMEN-UCHI

 • KOTE-GAESHI

           Techniki interwencyjne

 • GOKYO
 • UDE-GARAMI
 1. TANTO WAZA

           Poziom jodan – zagrożenie nożem

 • O-SOTO-GARI (3 FORMA)
 • UDE KIME OSAE (zagrożenie na szyję od przodu)

Poziom chudan – tsuki

               – O SOTO GARI (2 FORMA)

 1. NE WAZA

DO OSAE, YOKO-SHIHO-GATAME, MUNE GATAME (garda, boczna)

 1. JO: KASUMI
 2. NANA TEKI WAZA

nihomme waza – druga forma (uchi-uke, gyaku tsuki, hiza mae geri)

dowolne techniki z I lub II formy

Wymagania na stopień 4 KYU
Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 8 miesięcy (treningi 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 3 stażach, 2 turniejach, 1 obozie AZCA

Poruszanie się / obroty ciała
TAI-NO-SHINTAI i TAI-SABAKI

 • Uniki przed atakiem TSUKI
 1. UKEMI WAZA

Kombinacje różnych form padów

 1. Formy ataku

YOKO-KUBI-SHIME
MAWASHI-TSUKI
URA-TSUKI-CHUDAN
MAE-GERI
YOKO-GERI
Kombinacje uderzeń i kopnięć

TANTO: KESA-GIRI, YOKO-GIRI, TSUKI

 1. Atemi/shocker

MAWASHI-HIZA-GERI
URA-MAWASHI-GERI

 1. Techniki

KATATE-TORI

 • SANKYO
 • KOKYU-NAGE
 • KOTE-GAESHI OMOTE, URA

AI-HANMI-KATATE-TORI

 • KOKYU-NAGE ( ze zmianą kierunku siły ataku )
 • IRIMI-NAGE URA
 • KIRI-OTOSHI

RYOTE-TORI

 • TENCHI-NAGE OMOTE i URA
 • JUJI-GARAMI

KATATE-RYOTE-TORI

 • NIKKYO

KATA-TORI

 • KOTE-GAESHI URA, OMOTE
 • SHIHO-NAGE URA
 • UDE-GARAMI
 • YOKO-IRIMI
 • UCHI-KAITEN IRIMI-NAGE

RYO-KATA-TORI

 • IRIMI-NAGE
 • NIKKYO
 • KOKYU-NAGE (3 FORMY)
 • HARAI-GOSHI

YOKO-KUBI-SHIME

 • YOKO-IRIMI

USHIRO-TORI

 • SEOI-NAGE
 • AIKI-OTOSHI

HADAKA-RYOTE-JIME

 • SANKYO

MAE-GERI

 • YOKO-IRIMI
 • IRIMI-NAGE

Techniki interwencyjne

 • UDE-KIME-OSAE
 • USHIRO KUBI SHIME
 1. TANTO WAZA

YOKOMEN-UCHI

UDE-GARAMI (2 FORMA)

 1. KAESHI-WAZA

O SOTO GAESI (KONTRA DO OSOTO GARI), TAWARA GAESHI

Kontrtechniki do:

 • IKKYO, KOTE-GAESHI
 1. NE WAZA

USHIRO-TORI, USHIRO-JIME, KAKATO GAESHI (trzymanie i duszenie z tyłu, poderwanie nóg z gardy

 1. JO

I KATA

 1. NANA TEKI WAZA

sanpomme waza – trzecia forma (tenkan soto-uke..)
yonhome waza – czwarta forma (gyaku uchi-uke tenkan ..)

techniki do 2 wybranych form

Wymagania na stopień 3 KYU
Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 10 miesięcy (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 6 stażach, 4 turniejach, 2 obozach AZCA

oraz 1 seminarium PFSzWiSO

 1. Formy ataku

URA TSUKI CHUDAN
Low Kick
MAE, MAWASHI EMPI-UCHI
TANTO: SHOMEN, YOKO-MEN UCHI, MAKI-URI, KIRI-AGE

 1. Atemi/shocker

KANSETSU GERI
KIN GERI

 1. Techniki

KATATE-TORI

 • SHIHO-NAGE OMOTE

AI-HANMI-KATATE-TORI

 • IRIMI-NAGE ( 2 formy )
 • NIKKYO-IRIMI
 • UDE-KIME-NAGE

KATATE-RYOTE-TORI

 • KOKYU-NAGE ( 2-3 formy )
 • UDE-KIME-NAGE
 • YOKO-KOKYU-NAGE

KATA-TORI

 • KOKYU-NAGE ( 2-3 formy )
 • SHIHO-NAGE OMOTE i URA
 • UDE-KIME-OSAE
 • MAKI-HIJI
 • UKI-GOSHI
 • UDE-GARAMI

RYO-KATA-TORI

 • IKKYO OMTOTE i URA
 • SHIHO-NAGE
 • KIRI-OTOSHI
 • KOKYU-NAGE ( zejście do niskiej pozycji )
 • TAI-OTOSHI
 • UCHI-KAITEN 2-3 formy

– MOROTE DORI
– YOKO-KUBI-SHIME

 • FURI-KOMI

MAE-HADAKA-JIME
-SANKYO
ATAMA GATAME

 • YOKO-IRIMI

MAE-GERI

 • IRIMI-NAGE ( 2 formy )

MAWASHI-GERI

 • IRIMI-NAGE
 • O UCHI-GARI

TANTO WAZA
Obrona przed cięciami i uderzeniami: shomen, yoko

NE WAZA
TATE SHIHO GATAME – JUJI GATAME, DO OSAE – JUJI GATAME
HADAKA JIME – mata Leo

KAESHI-WAZA

URA NAGE,
Kontrtechniki do:

 • NIKKYO
 • SHIHO-NAGE

 
RANDORI/KUMITE
KANSETSU-WAZA

NANA TEKI WAZA
gohomme waza – piata FORMA (uchi-uke tenkan..)

techniki do 4 wybranych form

Wymagania na stopień 2 KYU
Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 12 miesięcy (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 8 stażach, 6 turniejach, 3 obozach AZCA oraz 2 seminariach PFSzWiSO

 1. Poruszanie się / obroty ciała

TAI-NO-SHINTAI i TAI-SABAKI

 • Uniki przed atakiem dowolnym uderzeniem
 1. Formy ataku

USHIRO GERI, USHIRO MAWASHI GERI

 1. Techniki

KATATE-RYOTE-TORI

 • NIKKYO-IRIMI

RYO-KATA-TORI

 • SANKYO
 • FURI-KOMI

MAWASHI-TSUKI

 • IRIMI-NAGE
 • KOTE-GAESHI
 • YOKO-IRIMI
 • SHIHO-NAGE URA

TANTO WAZA
Obrona przed cięciami maki-uri i kiri-age
Pchnięcia nożem na poziom chudan i jodan

 • 2-3 techniki
 1. RANDORI/KUMITE

– NAGE WAZA
– Jeden atak, dwóch przeciwników – dowolne techniki

 1. NE WAZA

SANKAKU-JIME trójkąt
TATE SHIHO GATAME, DO OSAE – dowolne techniki

 1. NANA TEKI WAZA

ropome waza – szósta forma ( tsugi ashi uchi-uke..)
nanahomme waza – siódma forma ( tsugi ashi soto-uke..)

techniki do 5 wybranych form

Broń  JO
KUMI – JO (wybrane elementy kata)

Wymagania na stopień 1 KYU
Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 14 miesięcy (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 12 stażach, 9 zawodach, 4 obozach AZCA oraz 3 seminariach PFSzWiSO

 1. Poruszanie się / obroty ciała

TAI-NO-SHINTAI i TAI-SABAKI

 • Uniki przed dowolnym atakiem kilku przeciwników
 1. TANTO WAZA

2 atakujących – pchnięcia nożem

 • 2-3 techniki
 1. RANDORI/KUMITE

 Nana teki waza – obrona i atemi
Dowolny atak, jedne przeciwnik – dowolne techniki
Taki sam atak, kilku przeciwników – dowolne techniki Combat Aikido

NAGASHI-WAZA
Rzuty: 2-3 techniki
Dźwignie: 2-3 techniki

 1. NE WAZA

Grappling CA

Broń  JO i BOKKEN, niebezpieczne przedmioty
JO 2 kata, bunkai (wybrane elementy)

BOKKEN

 • układy walki KUMI-TACHI

OBRONA PRZED UDERZENIEM PAŁKĄ/ TĘPYM NARZĘDZIEM
(UDERZENIE Z GÓRY / Z BOKU

 1. NANA TEKI WAZA

Techniki do 7 form

Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 16 miesięcy (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 16 stażach, 14 zawodach, 5 obozach AZCA oraz 5 seminariach PFSzWiSO lub międzynarodowych.

1. TANTO WAZA
Kombinacje pchnięć i cięć nożem
– cztery dowolne techniki

2. RANDORI
Dowolny atak, kilku przeciwników
– Dowolne techniki

3. NAGASHI-WAZA
Stosowanie w walce RANDORI

4. Broń tradycyjna JO i BOKKEN JO
– układy walki KUMI-JO BOKKEN
– TACHI-TORI (obrona przed atakiem mieczem)