Egzaminy i seminaria

Formularz rejestracyjny

Egzamin mistrzowski
Egzamin uczniowski
Zapis na seminarium

Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 4 miesiące (treningi 2 – 3 x w tyg.)

Udział w min. 1 stażu organizowanym przez AZCA

1. Znajomość etykiety Dojo, liczebniki oraz podstawowe komendy i zwroty w języku
japońskim, podstawowa wiedza na temat aikido.

2. Postawy / pozycje
HIDARI-KAMAE i MIGI-KAMAE
Postawa względem przeciwnika: AI-HANMI i GYAKU-HANMI
MAAI dystans
– CHIKA-MA krótki
– MA naturalny
– TO-MA długi

3. Poruszanie się / obroty ciała
TAI-NO-SHINTAI
– TSUGI-ASHI
– AYUMI-ASHI
TAI-SABAKI
– TENKAN
– IRIMI-TENKAN

4. UKEMI WAZA
ZENPO-KAITEN-UKEMI ( w SUWARI i TACHI-WAZA )
YOKO-UKEMI
USHIRO-UKEMI

5. Formy ataku
KATATE-TORI
AI-HANMI-KATATE-TORI
KATA-TORI
RYOTE-TORI
KATA-TORI
USHIRO-TORI
MAE-GERI CHOKU-TSUKI

6. Techniki
KATATE-TORI
– KOKYU-NAGE („z wewn. kontrolą” )
– GOKYO
– YOKO-KOKYU-NAGE
– SUMI-OTOSHI
AI-HANMI-KATATE-TORI
– IKKYO OMOTE
– NIKKYO
– SHIHO-NAGE
– KOTE-GAESHI
RYOTE-TORI
– KOKYU-HO ( w suwari-waza )
KATA-TORI
– YOKO-IRIMI
– GOKYO
KUBI-SHIME
– YOKO-IRIMI
USHIRO-TORI
– YOKO-KOKYU-NAGE
Techniki interwencyjne
– KOTE-GAESHI

Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 4 miesiące (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 2 stażach, 1 turnieju ( obozie) organizowanych przez AZCA

Wiadomości z zakresu zasad aikido oraz wiedza na temat combat aikido AZCA

1. Poruszanie się / obroty ciała
TAI-NO-SHINTAI i TAI-SABAKI
– kombinacje kroków
– uniki przed atakiem KATATE-TORI
– kombinacje kroków
– uniki przed atakiem KATATE-TORI
– uniki przed atakiem RYO-KATA-TORI

2. UKEMI WAZA
KOHO-UKEMI
ZENPO-GYAKU-UKEMI

3. Formy ataku
RYO-KATA-TORI
SODE-TORI
KUBI-SHIME
USHIRO-KUBI-SHIME
MAWASHI-TSUKI
MAWASHI-GERI
MAE-GERI-KEAGE

4. Techniki
KATATE-TORI
– YOKO-IRIMI
– NIKKYO
– KOTE-GAESHI
AI-HANMI-KATATE-TORI
– IKKYO URA
– SANKYO
– KOKYU-NAGE ( z zewn. kontrolą )
– SHIHO-NAGE URA
– KOTE-GAESHI ( 2 formy )
– IRIMI-NAGE
RYOTE-TORI
– TENCHI-NAGE
– NIKKYO
– GOKYO
KATATE-RYOTE-TORI
– IKKYO
– KOKYU-NAGE
KATA-TORI
– YOKO-KOKYU-NAGE
– KOTE-GAESHI
– KOKYU-NAGE
– IRIMI-NAGE
– SHIHO-NAGE
– IKKYO OMOTE
– NIKKYO
RYO-KATA-TORI
– TENCHI-NAGE
– GOKYO
KUBI-SHIME
– YOKO-KOKYU-NAGE
USHIRO-TORI
– YONKYO
– NAGE ( 2-3 formy )
SHOMEN-UCHI
– KOTE-GAESHI
– OI-TSUKI
– IRIMI-NAGE
– YOKO-IRIMI
Techniki interwencyjne
– GOKYO
– UDE-GARAMI

5. TANTO WAZA
YOKOMEN-UCHI
– SHIHO-NAGE
– GOKYO
– IRIMI-NAGE
– KOKYU-NAGE

Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 8 miesięcy (treningi 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 3 stażach, 2 turniejach, 1 obozie AZCA

1. Poruszanie się / obroty ciała
TAI-NO-SHINTAI i TAI-SABAKI
– Uniki przed atakiem OI-TSUKI

2. UKEMI WAZA
Kombinacje różnych form padów

3. Formy ataku
YOKO-KUBI-SHIME
KIZAMI-TSUKI
GYAKU-TSUKI
USHIRO-GERI
YOKO-GERI
YOKO-GERI

4. Techniki
KATATE-TORI
– SANKYO
– KOKYU-NAGE ( zejście do niskiej pozycji )
– KOTE-GAESHI ( 2 formy )
AI-HANMI-KATATE-TORI
– KOKYU-NAGE ( ze zmianą kierunku siły ataku )
– IRIMI-NAGE URA i OMOTE
– KIRI-OTOSHI
RYOTE-TORI
– KOKYU-NAGE ( 2-3 formy )
– TENCHI-NAGE OMOTE i URA
KATATE-RYOTE-TORI
– KOTE-GAESHI
– KOKYU-NAGE ( ze zmianą kierunku siły ataku )
KATA-TORI
– KOTE-GAESHI ( 2 formy )
– SHIHO-NAGE URA
– IKKYO OMTOTE i URA
– YOKO-IRIMI ( 2 formy )
– UCHI-KAITEN IRIMI-NAGE
RYO-KATA-TORI
– IRIMI-NAGE
– IKKYO
– YOKO-IRIMI
– YOKO-KOKYU-NAGE
– NIKKYO
– KOKYU-NAGE ( ze zmianą kierunku siły ataku )
– KOKYU-NAGE (z wewn. kontrolą )
– KOKYU-NAGE ( z zewn. kontrolą )
YOKO-KUBI-SHIME
– KOKYU-NAGE
USHIRO-TORI
– KOKYU-NAGE
– AIKI-OTOSHI
USHIRO-RYOTE-TORI
– KOTE-GAESHI
SHOMEN-UCHI
– IRIMI-NAGE
– KAITEN-NAGE OMOTE i URA
– SHIHO-NAGE OMOTE i URA
OI-TSUKI
– KOTE-GAESHI
– IRIMI-NAGE ( 2 formy )
– GOKYO
MAE-GERI
– YOKO-IRIMI
– IRIMI-NAGE
Techniki interwencyjne
– UDE-KIME-OSAE
– SHIHO-NAGE

5. TANTO WAZA
SODE-TORI-TSUKI-CHUDAN
– IRIMI-NAGE
JODAN-TSUKI
– SHIHO-NAGE OMOTE i URA
YOKOMEN-UCHI
– SHIHO-NAGE OMOTE i URA
– IKKYO OMTOTE i URA
– TENCHI-NAGE

6. KAESHI-WAZA
Kontrtechniki do:
– IKKYO
– KOTE-GAESHI

Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 10 miesięcy (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 6 stażach, 4 turniejach, 2 obozach AZCA

oraz 1 seminarium PFSzWiSO

1. Formy ataku
OI-TSUKI
Low Kick
MAE-EMPI-UCHI
HIZA-GERI-MAE

2. Techniki
KATATE-TORI
– SHIHO-NAGE URA
– KOSHI-NAGE
AI-HANMI-KATATE-TORI
– IRIMI-NAGE ( 2 formy )
– NIKKYO-IRIMI
RYOTE-TORI
– IRIMI-NAGE
– JUJI-GARAMI
KATATE-RYOTE-TORI
– KOKYU-NAGE ( 2-3 formy )
– UDE-KIME-NAGE
– YOKO-KOKYU-NAGE
KATA-TORI
– KOKYU-NAGE ( 2-3 formy )
– SHIHO-NAGE OMOTE i URA
– UDE-KIME-NAGE
RYO-KATA-TORI
– IKKYO OMTOTE i URA
– SHIHO-NAGE
– KOTE-GAESHI
– KIRI-OTOSHI
– UDE-KIME-OSAE
– KOKYU-NAGE ( zejście do niskiej pozycji )
– TAI-OTOSHI
– UCHI-KAITEN 2-3 formy
YOKO-KUBI-SHIME
– FURI-KOMI
USHIRO-TORI
– SANKYO
USHIRO-RYOTE-TORI
– JUJI-GARAMI
SHOMEN-UCHI
– IRIMI-NAGE URA i OMOTE
– KIRI-OTOSHI
OI-TSUKI
– KOTE-GAESHI ( 2 formy )
– UDE-KIME-OSAE
MAWASHI-TSUKI
– SHIHO-NAGE
MAE-GERI
– IRIMI-NAGE ( 2 formy )
MAWASHI-GERI
– IRIMI-NAGE
obchwyt z przodu nad rękami
– dwie techniki
obchwyt z tyłu nad rękami
– dwie techniki

3. ATEMI
– Metody zadawania atemi,
– Kombinacje atemi

4. TANTO WAZA
SODE-TORI-TSUKI-CHUDAN
– KOTE-GAESHI
JODAN-TSUKI
– GOKYO
– IRIMI-NAGE
– UDE-GARAMI

5. KAESHI-WAZA
Kontrtechniki do:
– NIKKYO
– SHIHO-NAGE
– IRIMI-NAGE
– YOKO-IRIMI

Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 12 miesięcy (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 8 stażach, 6 turniejach, 3 obozach AZCA

oraz 2 seminariach PFSzWiSO

1. Poruszanie się / obroty ciała
TAI-NO-SHINTAI i TAI-SABAKI
– Uniki przed atakiem dowolnym uderzeniem

2. Formy ataku
– YOKO-EMPI-UCHI
– MAWASHI-EMPI-UCHI
– MAWASHI-HIZA-GREI

3. Techniki
KATATE-RYOTE-TORI
– NIKKYO-IRIMI
– IRIMI-NAGE
KATA-TORI
– KOSHI-NAGE
– FURI-KOMI
RYO-KATA-TORI
– SHIHO-NAGE URA
– KOSHI-NAGE
– IRIMI-NAGE ( 2 formy )
– SANKYO
– FURI-KOMI
KUBI-SHIME
– NIKKYO
– GOKYO
OI-TSUKI
– KAITEN-NAGE
MAWASHI-TSUKI
– IRIMI-NAGE
– KOTE-GAESHI
– YOKO-IRIMI
– SHIHO-NAGE URA
MAWASHI-GERI
– IRIMI-NAGE ( 2 formy )
ATEMI
– Atemi w walce

4. TANTO WAZA
SODE-TORI-TSUKI-CHUDAN
– SHIHO-NAGE
JODAN-TSUKI
– KAITEN-NAGE OMOTE i URA
– UDE-KIME-NAGE
– KOTE-GAESHI ( 2 formy )
YOKOMEN-UCHI
– UCHI-KAITEN 2-3 formy
Pchnięcia nożem na poziom chudan
– 2-3 techniki

5. RANDORI
Jeden atak, dwóch przeciwników
– Dowolne techniki
Dwa ataki, dwóch przeciwników
– Dowolne techniki

6. Walka w parterze
Obrona przed atakującym który, siedzi na brzuchu broniącego się
W leżeniu na plecach, atakujący w pozycji stojącej

Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 14 miesięcy (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 12 stażach, 9 zawodach, 4 obozach AZCA

oraz 3 seminariach PFSzWiSO

1. Poruszanie się / obroty ciała
TAI-NO-SHINTAI i TAI-SABAKI
– Uniki przed dowolnym atakiem kilku przeciwników

2. TANTO WAZA
2 atakujących – pchnięcia nożem
– 2-3 techniki

3. RANDORI
Dowolny atak, jeden przeciwnik
– dowolne techniki
Taki sam atak, kilku przeciwników
– dowolne techniki
2-3 rodzaje ataków, kilku przeciwników
– dowolne techniki

4. NAGASHI-WAZA
Rzuty: 2-3 techniki
Dźwignie: 2-3 techniki

5. Walka w parterze
Nogi broniącego się oplatają biodra przeciwnika
– 2-3 techniki
Techniki dźwigni w parterze
– 2-3 techniki

6. Broń tradycyjna JO i BOKKEN JO
– SUBURI i ich interpretacje
BOKKEN
– układy walki KUMI-TACHI

Minimalny czas praktyki od ostatniego egzaminu: 16 miesięcy (treningi 2 – 3 x w tyg.)
Udział łącznie w min. 16 stażach, 14 zawodach, 5 obozach AZCA oraz 5 seminariach PFSzWiSO lub międzynarodowych.

1. TANTO WAZA
Kombinacje pchnięć i cięć nożem
– cztery dowolne techniki

2. RANDORI
Dowolny atak, kilku przeciwników
– Dowolne techniki

3. NAGASHI-WAZA
Stosowanie w walce RANDORI

4. Broń tradycyjna JO i BOKKEN JO
– układy walki KUMI-JO BOKKEN
– TACHI-TORI (obrona przed atakiem mieczem)