Członkostwo

AZCA jest otwarte na każdy rodzaj współpracy:
– wymiana doświadczeń na stażach i obozach,
– organizacja zawodów,
– udział drużyn aikido w zawodach ligi Combat Aikido,
– członkowstwo AZCA w innych organizacjach aikido,
– członkowstwo w Autonomicznym Zrzeszeniu Combat Aikido.

WARUNKI PRZYZNAWANIA CZŁONKOSTWA
Autonomicznego Zrzeszenia Combat Aikido

1. CZŁONKOSTWO INDYWIDUALNE
O członkostwo indywidualne może ubiegać się każda osoba ćwicząca sztuki walki (aikido, ju-jitsu, aikijitsu itd), uczestnicząca w co najmniej 2 stażach w roku organizowanych przez AZCA – członkostwo jest bezpłatne.

2. CZŁONKOSTWO OŚRODKA Combat Aikido

  • O licencję ośrodka CA może ubiegać się osoba posiadająca uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora, trenera w sztukach lub sportach walki
  • licencja jest wydawana na okres 1 roku od 1 października do 30 września następnego roku
    licencja jest wydawana bezpłatnie
  • warunkiem otrzymania licencji jest udział w stażu szkoleniowym organizowanym przez Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido raz w roku oraz przeprowadzenie stażu szkoleniowego w swoim ośrodku raz w roku z udziałem Głównego Instruktora AZCA.
  • staże szkoleniowe mają na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu technicznego, wzajemne poznanie się oraz wymianę doświadczeń.

Wszyscy członkowie AZCA mają prawo: