Jak długo trzeba ćwiczyć combat aikido by nauczyć się bronić?

Większość szkół walki zorientowana jest na harmonijny rozwój ćwiczących. Za najważniejsze cele stawia sobie doskonalenie ciała i umysłu. Działania takie są szczególnie widoczne w szkołach aikido. Z tych powodów w klubach combat aikido szkolenie prowadzone jest według starannie opracowanego programu tak by od początku kształtować technikę, cierpliwość, siłę ducha, szacunek dla przeciwnika, sprawność fizyczną. Mimo, że program realizowany jest w ciągu jednego sezonu, nauka samoobrony jest ściśle podporządkowana wymaganiom technicznym. Zaawansowani adepci doskonalą swe umiejętności metodą spirali czyli w następnych latach poznają więcej szczegółów, trudniejsze formy, bardziej zaawansowane techniki.
W praktyce po roku ćwiczący poznają najważniejsze techniki i sposoby obrony. W zależności od zdolności ruchowych, zaangażowania uczestnicy zajęć potrafią po tym czasie stosować podstawowe techniki samoobrony. Zajęcia nie są jednak nastawione na wyszkolenie „zabijaków”, którzy swe umiejętności będą wykorzystywali przy byle okazji. Jak powiedział Morihei Ueshiba uczymy się aikido by doskonalić siebie a nie zmieniać innych. Udział w treningach jest więc raczej sposobem na życie a nie zdobywaniem umiejętności „narzucania swoich poglądów” innym. Dlatego też bardziej niebezpieczne techniki przekazywane są tylko zaawansowanym aikidokom, którzy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa ich stosowania.

19 kwietnia 2017|